Anasayfa

Untitled 1
Ürünler Üretim Kullanım Alanları Satış ve Sevkiyat Kalite İletişim
 
   
 
   

Firmamız Kırıkköy/Lüleburgaz/Kırklareli bölgesinde Kuvars kumlarını yıkama, kurutma ve eleme tesislerinde işleyerek sanayi kumları olarak satışa sunmaktadır. 

 

SİPARİŞ HATTI

0212 237 51 50

 
 
 
Untitled 1
  MADENLER
  Silis Kumu
  Kuvars Kumu
  Kuvars
  Kuvarsit
  ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
  Filtre Kumu
  Filtre Çakılı
  Kumlama Kumu
  Söve Kumu
  Halı Saha Kumu
  Arıtma Kumu
  Yapı Kimyasallari Kumu
  Antrasit
  Bazalt Kumu

Filtre Kumu

     

 

 
FİLTRE KUMU
           Filtre kumu doğal kuvars kumlarından yıkama ve eleme işlemlerinden sonra TS EN 12904 standartlarına uygun olarak üretilir ve istenen ebatlarda sınıflandırılır. Filtre kumları olarak kullanılan kuvars kumları asit deneylerinde çözünmez ve kütle kaybına uğramaz. Filtre kumları başlıca içme suyu arıtma tesisleri, atıksu arıtma tesisleri, kazan filtreler ve yüzme havuzlarında kullanılmaktadır. Filtre kumlarının TS EN 12904 standartlarına uygun olması zorunludur. Kaliteli ve doğru ürün seçildiğinda arılan içme suyu kalitesi ona göre artar. Filtrelerde kullanılan kuvars kumlarında yüksek bir aşınma direnci vardır. Bu sebeple filtrasyonda uzun süreli çözümler sunar.   
          İçme suyu arıtma tesislerinde hızlı ve yavaş kum filtre sistemleri mevcuttur. Hızlı kum filtreleri genelde 0,800-1,200 mm filtre kumu aralığında nozullu ve ters yıkama sistemi ile çalışır. Yavaş kum filtrelerinde ise 15-25 mm çakıl ve 5-15 mm çakıl ile yataklama yapılır. Üzerine 3-5 mm ve 1-3 mm çakıl konulur. En üst tabaka ise 0,300-0,500 mm aralığında yaklaşık 1 metre yükseklikte filtre kumu konulur. Yavaş filtrelerde su akış  debisi düşüktür. Suyun kimyasal yapısı ve kirlilik oranına göre   yavaş veya hızlı kum filtre seçimleri yapılır. Bazen üst tabaka filtre kumu ölçüleri 0,400-0,800 mm ve 0,600-1.0 mm  veya belirlenen alternatif ölçü aralığında olabilir.

 İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

HAVALANDIRMA VE ÖN OZONLAMA ÜNİTELERİ

Havalandırma Ünitesi

 

Baraj ve gölden alınan hamsuyun tesislere giriş yaptığı ilk ünite havalandırma ünitesidir. Havalandırma havuzuna alınan hamsulardaki tat, koku ve amonyak gibi parametreler atmosfere verilerek giderilirken demir, mangan ve organik madde gibi parametreler de okside olarak arıtma tesislerinde giderilebilecek seviyeye ulaştırılmaktadır. Havalandırma esnasında suyun çözünmüş oksijen konsantrasyonu da dengelenmektedir.
 

Ön Ozonlama Üniteleri
 
Ön ozonlama ünitesinde su içerisinde bulunan mikroorganizmalar giderilmekte ve sudaki tat ve koku düzeltilmektedir. Jeneratör ve temas tankı olmak üzere 2 kısımdan oluşan ön ozonlama ünitesinde her biri 12,5 kg kapasiteli 4 adet ozon jeneratörü bulunmaktadır.
Ozon üretimi atmosferden alınan havanın; hava kompresörü-basınçlı hava tankı-hava kurutucular-ozon jeneratörü gibi kademelerden geçirilmesiyle elde edilmektedir. Üretilen ozon, temas tankının dibindeki difizörler vasıtasıyla havalandırmadan gelen suya verilmektedir. 
 
 

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ANA ÜNİTELERİ

• Hamsu Giriş Yapısı
• Hızlı Karıştırma Ünitesi
• Yavaş Karıştırma Ünitesi
• Çöktürme Ünitesi
• Filtrasyon Ünitesi
• Temiz Su Deposu
• Çamur Giderme Tesisleri ve
• Kimyasal Maddeler Binası
1- Hamsu Giriş Yapısı
Havalandırma ve ön ozonlamaya tabi tutulan sular çelik isale hattı ile tesisin hamsu giriş yapısına alınır. Burada ön klorlama yapıldıktan sonra (ozon ünitesi çalışmadığı zamanlarda) su enerji kırma perdesinden geçirilir.
Enerji kırma perdesinin fonksiyonu ise bir sonraki kademe olan debi ölçme savaklarında debi ölçümünün sağlıklı yapılabilmesi için, su geçişinin çalkantısız bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.
2- Hızlı Karıştırma Ünitesi
.
Hızlı karıştırma yapısında negatif yüke sahip olan kolloidal yapıdaki maddeler suya ilave edilen pozitif yüklü alüminyum sülfat iyonları ile homojen bir şekilde karıştırılır.
3- Yavaş Karıştırma Ünitesi
Alüminyum sülfatın etkisiyle hızlı karıştırıcıda yükleri nötrleştirilen kolloidal yapıdaki maddelerin yumak haline dönüşmesi için yavaş karıştırma ünitesine alınır. Bu ünitede sular yavaş karıştırılarak kolloidal maddelerin birbirleriyle buluşması sağlanır.
4- Çöktürme Ünitesi
Çöktürme ünitesi hamsu içerisinde bulunan ve yavaş karıştırma ünitesinde flok haline gelmiş olan kolloidal maddelerin sudan ayrıldığı bir bölgedir.
ve 2,8 m derinliğindedir.
5- Filtrasyon Ünitesi
Çöktürmeden çıkan su dört ayrı kanalda klorlandıktan sonra filtre ünitesine ulaştırılır. Buradaki klorlamadan maksat mangan oksidasyonunu sağlamak ve klor yan ürünlerinin oluşumunu engellemektir.
 
Tesislerde muhtelif ebatlarda  hızlı kum filtresi mevcuttur. Her filtrede 1 m yüksekliğinde 0.8-1.25 mm çapında süzme işlemini gerçekleştiren kum bulunmaktadır. Kumu askıda tutan sistem yataklamada kullanılan filtre çakılıdır.
Her filtrenin ortalama süzme hızı 6 m³/m²/saattir. Maksimum süzmesi ise 12 m³/m²/saattir. Yaklaşık 36 saat hizmette kalan filtre yüzeyleri tıkanır.
Tıkanan filtreler alttan hava ve su verilerek geri yıkama işlemine tabi tutulur. Filtrelerin su ile yıkama hızı 18 m/saat iken havanın hızı ise 70 m/saattir.
Bu tesislerdeki filtrelerin su ile yıkama işlemi cazibeli olarak filtrelerden daha yüksek bir kotta bulunan hazneye doldurulan su ile yapılmaktadır.
Bu sistemin avantajı hazneye su basan yıkama pompalarının verimi ne kadar değişirse değişsin filtrelerin yıkama hızı hiçbir zaman pompaların değişiminden etkilenmemektedir. Dolayısıyla su ile yıkama hızı sürekli sabit kalmaktadır.
6- Temiz Su Deposu
Filtre ünitesinden çıkan arıtılmış sular son klorlamaya tabi tutulduktan sonra temizsu haznelerine alınır.
7- Çamur Giderme Tesisleri
bir filtrenin yıkanması için yaklaşık 500 m³ su tüketilmektedir. Yıkama sonunda çamurlu olarak çıkan gün’lük su, iyileştirildikten sonra hamsu olarak kullanılmak üzere tesis girişine geri döndürülür.
Filtre yıkaması ile oluşan çamurlu sular havuzlarda kısmen durulandıktan sonra duru sular tesise geri verilmek üzere dengeleme havuzuna çamurlar ise çamur susuzlaştırma ünitesine alınır.
Çöktürme havuzlarından çıkan çamurlu sular ise  çamur dengeleme havuzuna alınır. Bu havuzdaki duru sular kullanılmak üzere tesise geri gönderilir. Çamurlar ise çamur ünitesine iletilir. 
8- Kimyasal Maddeler Binası
kimyasal maddelerin depolandığı ve çözeltilerinin hazırlanıp dozlandığı bir binadır.
Suyun arıtılması için gerekli kimyasal maddeler; alüminyum sülfat, Polielektrolit, Aktif Karbon, potasyum permonganat, gazklor ve sodyumhipoklorittir.
Aliminyum Sülfat Sistemi:
Alüminyum Sülfat hazırlama tankında hazırlanan solüsyon,  dozaj pompaları vasıtasıyla dozlanmaktadır.
Dezzenfeksiyon Ünitesi 
 Dezenfektan madde olarak klor gazı kullanılır. Ünitelerin ana birimleri;
• Klor tanları salonu
• Evapatör Ünitesi
• Klor cihazları odası
 Klor tankından likit olarak alınan klor, önce evaparatörlerde ısıtılarak buharlaştırılır. Evaparatörde buharlaştırılan sıvı klor 40 ve 80 kg/saat kapasiteli 7 adet klornatörden geçirildikten sonra  hamsu giriş yapısı, filtre öncesi ve tesisi çıkışına dozlanır. 
 
 
  
 ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA ÜNİTESİ


 

 

 


İçeriğe Ait Görseller

 
 
 

Merkez : Tabakhane Cad. No:12 Kasımpaşa İş Merkezi Kat:1 D:10 Kasımpaşa / İST.

Üretim : E-5 Karayolu üzeri,Bahçıvan Gıda Yanı,Kırıkköy Sapağı,Lüleburgaz / KIRKLARELİ

Tel   :0212 237 51 50

Fax  :0212 237 13 73

info@siliskum.com.tr

 
  Copyright 2011 Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım : Net Tanıtım